a
:: Kezdőlap : Munkaadóknak
Munkaadói regisztráció
Bejelentkezési adatok:
Felhasználói név választása:
Jelszó választása :
Jelszó ismét:
Szervezeti adatok:
A szervezet megnevezése:
A szervezet telephelye:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó beosztása:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
A szervezeti audit I. fázisának kérdőíveit kitöltő vezető neve:
A vezető (pl. humán erőforrás vezető, ügyvezető igazgató) pozíciója:
A szervezet tevékenységi köre:
Termelés, gyártás, összeszerelés Oktatás
Agrár, mezőgazdaság Egészségügy
Közigazgatás Egyéb szolgáltatás
Kereskedelem Egyéb terület:
A szervezeti audit kérdőívei során sok olyan kérdéssel találkozik majd, amelyek a cég egyes munkavállalói csoportjaira vonatkoznak. Egy szervezetben többféle módon elkülöníthetjük a munkavállalókat egymástól. Ebben a kérdőíven egy olyan módszerrel fog találkozni, amelyet Ön könnyen alkalmazhat, és amely a szervezet auditálása szempontjából is lényeges információkat hordoz.
Kérjük, hogy adja meg, hogy az alábbi munkavállalói csoportokban - munkakörökben - hozzávetőlegesen hány fő dolgozik az Önök cégénél!
A munkavállalói csoportok megállapításához olvassa el figyelmesen a leírásukat!
Fizikai munkakörök
Túlnyomórészt fizikai munkát végző, a munka során gyakran gépekkel, műszerekkel vagy saját testi erejükkel dolgozó munkatársak, akik feladataikat jellemzően szigorú utasítások, szabályok alapján végzik. Jellemzően alap, illetve középfokú végzettséggel, tanult szakmával vagy anélkül végzik munkájukat.
Például: betanított munkás, futószalag mellett dolgozó munkás, csomagoló, raktáros, gépbeállító, készülékkezelő, összeszerelő, takarító, karbantartó, laboráns, technikus.

A szervezet fizikai dolgozóinak hozzávetőleges létszáma:
Adminisztratív munkakörök
Többségében adminisztratív munkát végző dolgozók. Munkájuk a feladatok, folyamatok adminisztrációjával, mások munkájának adminisztratív hátterének biztosításával és segítésével telik. Munkájukat jellemzően egyértelmű szabályok és utasítások alapján végzik, viszonylag szűk önálló döntési jogkörrel. Ide tartoznak mindazon munkakörök, amelyekben a munka adminisztratív jellege erősebb, többségben van az esetleges szakmai tartalomhoz képest. Jellemzően középfokú, esetenként felsőfokú végzettség szükséges a munkájukhoz.
Például: titkárnő, adminisztrátor, asszisztens, telefonközpontos, call-center munkatárs, illetve akár a könyvelő vagy a pénzügyi asszisztens is ide tartozhat, amennyiben munkája többsége adminisztráció, és nem jellemző az önálló szakmai döntés a munkája során.

A szervezet adminisztratív dolgozóinak hozzávetőleges létszáma:
Szakértői munkakörök
Túlnyomórészt szakmai munkát végző, feladatai során önálló szakmai döntéseket vagy javaslatokat hozó munkatársak. Munkájukban jelen vannak a szabályok és az utasítások, de ezek nem elegendőek a napi feladataik teljesítéséhez: önállóan, szakmai tudásukat felhasználva, kisebb-nagyobb szakmai döntéseket hozva, ezekért személyes felelősséget vállalva végzik munkájukat. Szakmai tudásuk révén részt vesznek vezetőik döntéseinek előkészítésében. Munkájukhoz felsőfokú végzettség szükséges.
Minden olyan szellemi munkakör idetartozik, amely nem adminisztratív és nem vezetői, például: informatikai szakértő, mérnök, kutató-fejlesztő, pénzügyi elemző, üzemmérnök, HR munkatárs, kontroller, minőségbiztosító, beszerző, értékesítő, marketing szakértő.

A szervezet szakértőinek hozzávetőleges létszáma:
Vezetői pozícióban lévő, önálló döntéshozatalra jogosult, mások munkáját irányító munkatársak.

A szervezet vezetőinek hozzávetőleges létszáma:
 
Foglalkoztat-e a szervezet megváltozott munkaképességű személyeket?
  igen
  korábban foglalkoztatott, de jelenleg nem foglalkoztat
  jelenleg nem foglalkoztat és korábban sem foglalkoztatott

Van-e a szervezetnek az újonnan belépő munkatársak beilleszkedésének elősegítésére kialakított beillesztési programja, tevékenysége?
  igen
  nem
   
 
Mióta létezik a ma működő beillesztési program, beillesztést segítő tevékenység a szervezetben? (Amennyiben régebben, mint 3 éve, elegendő a 3 évvel ezelőtti dátumot beírni.)
Dátum:
 
Mióta működtetik a jelenleg alkalmazott toborzás-kiválasztási folyamatot a szervezetben? (Mióta alkalmaznak olyan módszereket, olyan folyamatot, rendszert, szabályozást új munkaerő megkeresésére és kiválasztására, mint ma?) (Amennyiben régebben, mint 3 éve, elegendő a 3 évvel ezelőtti dátumot beírni.)
Dátum: